Sözlük

Parametre Nedir?

Parametre Nedir

Parametre Nedir?

Parametre, Türkçesi “değişken” demek olan bir kelimedir. Parametre, bir sistemi tanımlarken ya da durumunu değerlendirirken kritik olan bir sistem öğesidir. Değişken, başka bir varlıkla ilgili olarak değişen bir varlık iken parametre, bu değişkenleri bağlamak için kullanılan bir varlıktır.

Parametre Ne İşe Yarar?

Parametre terimi matematik, istatistik, ekonomi, mantık, dil bilimi, sosyal bilimler, mühendislik, elektronik, bilgisayar programlama gibi çeşitli disiplinlerde daha spesifik anlamlara sahiptir. Bir nesnenin betimlenmesi için nicel ve nitel özelliklerinin ötesinde daha öznel olarak parametrelerden yararlanılır.

Cebirde parametre; durağan gibi görünen ancak alacağı her yeni değer için işlevi değiştirilen cebirsel simge ya da sayı, bir denklemin katsayılarına giren nicelik olarak tanımlanır.

Geometride parametre; bir koniğin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya değin olan parçanın uzunluğu anlamına gelir.

İstatistikte parametre; bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük olarak açıklanır. Kitlenin sahip olduğu özelliklerin sayısal bir açıklamasıdır.

Sosyal bilimlerde parametre; bir değişkenin tüm evren içindeki özeti şeklinde tanımlanır.

Genel olarak parametre; ölçülebilir büyüklük, sayısal değer, gösterge, ölçü, boyut demektir.

Parametre Örnekleri

Matematiksel örnek olarak, f(x)=ax²+bx+c denkleminde a,b ve c değerleri denklemde katsayı belirten parametrelerdir.

Sosyal bilimlerde parametreye örnek olarak nüfus ortalaması, populasyon varyansı, populasyon standart sapması vb ayırt edici değerler gösterilebilir.

İstatistikte parametreye örnek olarak tüm çalışanlar için ortalama aylık gelir 3.000 ₺ ise, burada ortalama 3.000 ₺ bu kitleye dayandığından bir parametre kabul edilir.

Bilgisayar bilimlerinde parametre terimi neredeyse bütün programlama dillerinde kullanılmaktadır. Programlama dillerinde parametreler daha çok fonksiyonları oluştururken kullanılır. Parametre hem sayısal hem de yazısal değerler içerebilmektedir.

Bilgisayar programlama dillerinde iki sayının toplanmasını sağlayan toplama fonksiyonu şöyle olacaktır:

int topla (int x, int y)
{
int z;
z=x+y;
return z;
}

Author

SEO Ajans

SEO AJANS sadece SEO alanında uzmanlaşarak yüksek kalite ve başarı oranıyla müşterilerine uzaktan çalışma şeklinde hizmet vermektedir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.